Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός από την ΕΝΕΔ και τον IAB Hellas για την επιλογή αναδόχου

Προχωρά προς υλοποίηση η πρωτοβουλία των δύο φορέων που αφορά στην από κοινού μελέτη και λειτουργία ενός αναβαθμισμένου μηχανισμού μέτρησης επισκεψιμότητας των διαδικτυακών τόπων, η οποία  θα μπορεί να λειτουργήσει ως «κοινό νόμισμα» για την ελληνική διαδικτυακή αγορά.

Η σημαντική εξέλιξη είναι ότι δεν θα αποτυπώνει μόνο τα βασικά μεγέθη επισκεψιμότητας ενός site (μοναδικοί χρήστες, επισκέψεις, σελιδοπροβολές) αλλά θα δίνει και πληροφορίες σχετικά με παραμέτρους όπως brand safety, quality of content, invalid traffic, ad blocking και multitasking.

Για την επιλογή αναδόχου έχει αποσταλεί Request For Proposal (RFP) σε 7 εταιρίες διεθνούς κύρους, προκειμένου να καταθέσουν τόσο τα credentials όσο και τις τεχνικές κατευθύνσεις τους για το έργο.

Πηγή : cnn.gr