Ακτινοβολία εντός ορίων από τις κεραίες στα Χανιά

Εντός των επιτρεπτών ορίων είναι η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες στις οποίες έγιναν μετρήσεις το 2020 από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) στα Χανιά και σε όλη την Κρήτη. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, στην Κρήτη έγιναν μετρήσεις συνολικά σε 101 σταθμούς κεραιών εκ των οποίων: 42 στα Χανιά, 13 στο Ρέθυμνο, 36 στο Ηράκλειο και 10 στο Λασίθι.
Σε όλη τη χώρα έγιναν μετρήσεις σε 1.915 σταθμούς κεραιών στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι έλεγχοι σε 85 σταθμούς κεραιών ραδιοφωνίας και 3 τηλεόρασης. Υπερβάσεις ή και πιθανές υπερβάσεις των ορίων έκθεσης του κοινού διαπιστώθηκαν σε 11 περιπτώσεις σε Λάρισα, Εβρο, Κοζάνη, Πάργα, Φωκίδα, Κορινθία, Νάξο, Χίο, Αθήνα, Πεύκη. Για τις διαπιστωθείσες περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων, η ΕΕΑΕ ενημέρωσε την ΕΕΤΤ για τις δικές της ενέργειες, προκειμένου να αρθεί η αιτία της δυσλειτουργίας και να ληφθούν τα αναγκαία κατά περίπτωση μέτρα προφύλαξης του κοινού. Στην μοναδική περίπτωση των κεραιοδιατάξεων αναμετάδοσης κινητής τηλεφωνίας εντός αστικού ιστού, όπου παρατηρήθηκε υπέρβαση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού, αυτές αποξηλώθηκαν από τον κάτοχό τους.

10.839 ΟΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

Στην έκθεση αναφέρεται ότι από τις επί τόπου μετρήσεις σε 1.915 σταθμούς κεραιών σε όλη την Ελλάδα, οι 1.901 (εκ των οποίων οι 32 διαπιστώθηκε ότι είτε ήταν ανενεργοί είτε δεν ήταν εγκατεστημένοι) ελέγχθηκαν αυτεπάγγελτα, στο πλαίσιο υποχρέωσης του ετήσιου ελέγχου του 20% του συνόλου των αδειοδοτημένων σταθμών κεραιών, που σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕΤΤ έως το τέλος του 2019 ανέρχονταν σε 10.839.

Πηγή : haniotika-nea.gr