Ασκήσεις νότια της Κρήτης

Την πραγματοποίηση ασκήσεων νότια και νοτιοανατολικά της Κρήτης ανακοίνωσε χθες το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων.
Συγκεκριμένα:
• Στις 4 και 28 Ιανουαρίου και στις 2 Φεβρουαρίου από 06.00 έως 10.00 θα ενεργοποιηθεί η περιοχή ασκήσεων “GG” για άσκηση άνευ πυρών νότια της Κρήτης. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ των στιγμάτων: Α) φ: 34ο 40 ́ 00’’ Β και λ: 026ο 35 00’’ Α, Β) φ: 34ο 40 ́ 00’’ Β και λ: 027ο 30 ́ 00’’ Α, Γ) φ: 34ο 10 ́ 00’’ Β και λ: 027ο 30 ́ 00’’ Α, Δ) φ: 34ο 10 ́ 00’’ Β και λ: 026ο 35 ́ 00’’ Α.
• Στις 22 Ιανουαρίου από 15.00 έως 18.00 και στις 26 Φεβρουαρίου από 15.00 έως 18.00 θα ενεργοποιηθεί η περιοχή ασκήσεων “GS”για άσκηση άνευ πυρών Νότια της Γαύδου μεταξύ των στιγμάτων: Α) φ: 34ο 57 ́ 00’’ Β και λ: 023ο 30 ́ 00’’ Α, Β) φ: 34ο 46’ 00’’ Β και λ: 024ο 32 ́ 00’’ Α, Γ) φ: 34ο 03 ́ 00’’ Β και λ: 024ο 12 ́ 00’’ Α, Δ) φ: 34ο 37 ́ 00’’ Β και λ: 023ο 08 ́ 00’’ Α.
• Στις 15 Ιανουαρίου και στις 17 Φεβρουαρίου από 15.00 έως 18.00 θα ενεργοποιηθεί η περιοχή ασκήσεων “GX” λόγω άσκησης άνευ πυρών νότια της Κρήτης, μεταξύ των στιγμάτων: Α) φ: 34ο 40 ́ 00’’ Β και λ: 024ο 35 ́ 00’’ Α, Β) φ: 34ο 40 ́ 00’’ Β και λ: 026ο 29 ́ 00’’ Α, Γ) φ: 34ο 10 ́ 00’’ Β και λ: 026ο 29 ́ 00’’ Α, Δ) φ: 34ο 10 ́ 00’’ Β και λ: 024ο 35 00’’ Α.

ΑΣΚΗΣΗ ΠΥΡΩΝ

Στο μεταξύ, στις 4,5,7, 11-14, 18-21, 25-28 Ιανουαρίου από 06.00 έως 13.00 και στις 1-4, 8-11, 15-18 και 22-25 Φεβρουαρίου από 06.00 έως 15.00 θα ενεργοποιηθεί λόγω άσκησης πυρών το Πεδίο Βολής “Καράβια”.

Πηγή : haniotika-nea.gr