Ανοικτή η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του Χρηματιστηρίου

Στις 18 Δεκεμβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας θα λάβει τις τελικές αποφάσεις του για την Εθνική Ασφαλιστική. Στο τραπέζι βρίσκονται δύο σχέδια. Το πρώτο περιλαμβάνει μια σύνθετη διαδικασία πώλησης προς την CVC Capital Partners (η οποία έχει αρκετές αδυναμίες σε επίπεδο ευρωπαϊκών κανόνων) που αποτιμά χαμηλά την αξία της ασφαλιστικής επιχείρησης. Το δεύτερο σενάριο προβλέπει την εισαγωγή του 51% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, διαδικασία που με τις σημερινές συνθήκες στην κεφαλαιαγορά θα είχε μεγάλη επιτυχία.

Δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG COMP) έχει επιτρέψει στην Εθνική Τράπεζα να βάλει την Εθνική Ασφαλιστική στο Χρηματιστήριο έως τα μέσα του 2021, ο χρόνος δεν αποτελεί πρόσκομμα για τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Πηγή : cnn.gr