Διακοπές ρεύματος σε περιοχές των Χανίων

H ανακοίνωση της ΔΕΗ:

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις 29.9.2020 ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Ομαλός Λακιώτικος Γύρος – Ξυλόσκαλο.

Στις 30.9.2020 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 08.30 π.μ. και από 14.30 μ.μ. έως 15.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κυρτομάδος – Πατελάρι – Γεράνι – Ψαθογιάννος – Μανωλιόπουλο – Βρύσσες Κυδωνίας – ΔΕΥΑΒΑ Γερανίου – Λειβάδια Γερανίου – Πύργος Ψηλονέρου – Μάλεμε – Ξαμουδοχώρι.

Στις 1.10.2020 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Κεφαλάς – Παλαιλώνι – Δράπανος – Κόκκινο Χωριό – Πλάκα – Αλμυρίδα – Καλύβες – Γαβαλοχώρι – Τσιβαράς – Ντουλιανά – Βάμος.

(ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΑ 1.10.2020) και από ώρα 08.00 π.μ. έως 12.00 μ.μ. στις παρακάτω περιοχές:

Από Ιατρείο Κολυμπαρίου μέχρι την ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.