Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στον κλάδο των εξαγωγών ( Β΄κύκλος)

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.) ως δικαιούχος φορέας της πράξης, προσκαλεί εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης) στις Περιφέρειες Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Νοτίου Αιγαίου, να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης, του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Εξειδικευμένο Στέλεχος Χρηματοοικονομικών, Πληροφοριακών και Διασυνοριακών Διαδικασιών Διεθνούς Εμπορίου», ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα των εξαγωγών, που θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα:

  • Πρόγραμμα εξ’ αποστάσεως κατάρτισης (elearning) διάρκειας 110 ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης και 10 ωρών σε αίθουσες διδασκαλίας
  • Εκπαιδευτικό επίδομα 5 € ανά ώρα κατάρτισης
  • Πιστοποίηση στη βάση του διεθνούς αναγνωρισμένου προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17024

Πώς μπορώ να υποβάλω αίτηση συμμετοχής:

Για περισσότερες πληροφορίες (Αναλυτική Περιγραφή της Πράξης, Κριτήρια Επιλογής Ωφελούμενων, Διαδικασία Υποβολής Αίτησης και Δικαιολογητικών Συμμετοχής κ.λπ.) επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων www.pse.gr στην οποία μπορείτε να δείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και να συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής σας έως τις 25 Ιουνίου 2020. Τηλέφωνα επικοινωνίας ΠΣΕ: 210 5221515, 210 5228925. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.