Ανακοίνωση διακοπή ρεύματος

Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο δίκτυο, θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Στις  14.6.2020 ημέρα Κυριακή  και από ώρα 07.00 π.μ. έως 16.00 μ.μ. στις παρακάτωπεριοχές:

Κατσιφαριανά – Χρυσοπηγή – Κόκκινο Μετόχι – Μουρνιές – Περιβόλια – Βαμβακόπουλο – Λυγιδές – Συκολιά – Μαρμαράς – Φυλακές Αγυιάς.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής θα εκτελεστούν εργασίες σε όλη την έκταση των ηλεκτρικών δικτύων που αναπτύσσονται στις προαναφερθείσες περιοχές, προκειμένου η τάση των γραμμών να μετατραπεί από 15 KV σε 20 KV.

Από την αλλαγή αυτής της τάσεως λειτουργίας αναμένονται σημαντικά αποτελέσματα ιδιαίτερα όσον αφορά τη βελτίωση της τάσεως των γραμμών.

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.