Ξεκίνησε την λειτουργία της η μονάδα παραγωγής οξυγόνου του Γ.Ν. Χανίων


Ολοκληρώθηκε η παραλαβή και ετέθη σε λειτουργία, η νέα υπερσύγχρονη μονάδα παραγωγής οξυγόνου στο χώρο του νοσοκομείου.

Αυτό επετεύχθη χάρη στην ψήφιση του Ν. 4685/2020, άρθρο 19 παρ. 16, από την Κυβέρνηση και την συντονισμένη προσπάθεια της Διοίκησης, των στελεχών και της αναδόχου εταιρείας. Το αποτέλεσμα είναι η επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακος και η εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων για το Γ.Ν. Χανίων. Η νέα μονάδα παραγωγής οξυγόνου διασφαλίζει τις αυξημένες απαιτήσεις σε παροχή οξυγόνου του Γ.Ν. Χανίων στην φάση της πανδημίας Covid – 19.