Συμβάσεις 1,470.000,00 ευρώ υπογράφονται στον Ο.Α.Κ. μέσω του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Χανίων

Συμβάσεις έργων συνολικού προϋπολογισμού  1,470.000,00 ευρώ, θα υπογράψει ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης με τους δικαιούχους, τη Δευτέρα 18/5/2020, στις εγκαταστάσεις της έδρας του Ο.Α.Κ. στην Αγυιά Χανίων. 

Πρόκειται για δεκατέσσερις (14) επιλέξιμες δράσεις, οι οποίες  χρηματοδοτούνται  στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER Ν. Χανίων, Μέτρο 19: Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD / LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Την ευθύνη υλοποίησης τους προγράμματος έχει  η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) του Οργανισμού ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε και δικαίωμα συμμετοχής σε αυτό, είχαν ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, ΑΜΚΕ, λοιπές ΜΚΟ – ΝΠΙΔ).

Η διαδικασία της υπογραφής των συμβάσεων θα ξεκινήσει στις 10:00 το πρωί και καλούνται οι εκπρόσωποι των τοπικών  Μ.Μ.Ε. για την δημοσιογραφική κάλυψη.