Διακοπή ρεύματος σε περιοχές των Χανίων

Το Σάββατο 16 Μαίου από τις 08:00 εως τις 16:00 θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος στις παρακάτω περιοχές, για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες στο δίκτυο.

Συρίλι – Μετόχι Συριλίου – Ζουνάκι – Ελληνικό – Πάνω και Κάτω Λίμνη – Ντερές – Παπαδιανά Ντερέ – Ξαμουδοχώρι (Ελαιουργείο ΜΑΡΑΚΑ).

Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από τον χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό τον λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος.